ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

 

Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς του τη μορφή που θα έπρεπε να έχει, αν επρόκειτο να δημοσιευθεί σε ελληνικό έντυπο:

Obesity and smoking may be the most conspicuous causes of illness in this country, but physical factors don';t account for everything. Your psychologynamely, your personality and outlook on lifecan be just as important to your well-being as exercising and eating right. And especially these days, with the world';s economy tumbling toward a depression, it';s a good time to prevent yourself from slipping into one too.

An entire science has grown up around the perils of negative thinking (as well as the power of positive psychology), and the latest findings confirm that a pessimistic outlook not only creates anxiety, which can put people at risk for chronic mental illnesses like depression, but may also cause early death and set people up for a number of physical ailments, ranging from the common cold to heart disease and immune disorders.

Optimism, meanwhile, is associated with a happier and longer life. Most people would define optimism as being eternally hopeful, endlessly happy, with a glass that';s perpetually half full rather than half empty. But that';s exactly the kind of naive cheerfulness that positive psychologists wouldn';t recommend. "Healthy optimism means being in touch with reality," says Tal Ben-Shahar, a Harvard professor who taught the university';s most popular course, Positive Psychology, from 2002 to 2008. "It certainly doesn';t mean thinking everything is great and wonderful."

 

TIME MAGAZINE, March 26, 2009

 

Δίδεται η λέξη: conspicuous = εμφανής

(25 points)

 

Β. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας στα αγγλικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

B1.

a. Give a title to the text above.

(3 points)

 

b. According to the text, what are the effects of negative psychology on our mental and physical health?

Write a short paragraph of not more than 50 words.

(6 points)

 

c. In what way is "healthy optimism" different from most people';s perception of optimism?

Write a short paragraph of not more than 50 words.

(6 points)

 

B2.

a. What are the reasons that may lead people to adopt a negative psychology? In a short paragraph (of not more than 50 words) discuss four such reasons.

(4 points)

 

b. On the basis of your own experience and the information provided in the text, what advice would you give to people who have adopted a pessimistic attitude towards life? In a short paragraph (of not more than 50 words) provide three pieces of advice.

(6 points)

 

c. Do you con

sider yourself an optimist or a pessimist? Give one or two examples from your personal experience to justify your answer. Do not exceed 50 words.

(5 points)

 

Γ. Να γράψετε κείμενο 180 - 200 λέξεων με θέμα:

The Greek Ministry of Tourism is organizing a contest for the best article to be published in foreign magazines with the purpose of attracting young people from abroad to visit Greece for their holidays.

Write an article about Greece providing arguments that would convince young tourists to visit your country.

Provide a title for your article.

" Do not write your name at the end of the article.

(45 points)

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα. Κάθε απάντηση που καλύπτει εννοιολογικά και γλωσσικά τα ζητήματα είναι αποδεκτή.

2. Τα θέματα και οι οδηγίες θα αναπαραχθούν και θα διανεμηθούν στους υποψήφιους. Δεν θα εκφωνηθούν και δεν θα γραφούν στον πίνακα.

3. Τα θέματα (αγγλικό κείμενο - ερωτήσεις στα αγγλικά - θέμα «έκθεσης» στα αγγλικά) δεν θα αντιγραφούν στο τετράδιο.

4. Να μη μεταφραστούν τα κύρια ονόματα και η πηγή του κειμένου.

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.

6. Οι υποψήφιοι θα επιστρέψουν τις φωτοτυπίες των θεμάτων κατά την αποχώρησή τους στους επιτηρητές, οι οποίοι και θα τις καταστρέψουν.

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες.

Έναρξη χρόνου εξέτασης: Αμέσως μετά τη διανομή των φωτοτυπιών στους υποψήφιους.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μετά τη 10.00΄ πρωινή.

8. Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να γραφούν στον πίνακα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ