Όσοι συνάδελφοι ή γονείς ενδιαφέρονται, μπορούν να βρούν βιβλίο με τα θέματα των προηγουμένων ετών μαζί με τις λύσεις τους στον εκδοτικό οίκο "Andrew Betsis", τηλ. 210-4118895